Πως να πάρεις πτυχίο σε 3 χρόνια

📅 Αυτό το άρθρο στάλθηκε ως newsletter τον Μάρτιο του 2019

Στο προηγούμενο newsletter, έκλεισα το mail θέτοντάς σας ένα ερώτημα:

«Τι πιστεύεις πως είναι σημαντικότερο: Να τελειώσει κανείς νωρίς το πανεπιστήμιο, ή να αποκτήσει πολλές εμπειρίες από τη ζωή – ακόμη κι αν αργήσει με το πτυχίο; (Και γιατί;)»

Και φίλε, πήρα τόσες πολλές και τόσο περιεκτικές απαντήσεις που νιώθω ντροπή που βάζω εδώ μόνο λίγα κομμάτια: